Vážení spoluobčané,

do komunálních voleb v roce 2014 jsme šli s odhodláním zásadně změnit způsob vedení radnice. Chtěli jsme pro svou obec udělat to, co jsme očekávali a marně požadovali od bývalých zastupitelů. Program, který jsme připravili, nebyl žádnou snůškou obecných frází či populistických výmyslů. Byl postaven na reálných a splnitelných cílech vycházejících ze znalosti místního prostředí a znalosti potřeb zdejších obyvatel. V komunálních volbách se velká část občanů naší městské části rozhodla podpořit právě náš program, což se jednoznačně prokázalo v našem vítězném volebním výsledku. 

Očekávání, která jste do nás vložili, jsme se po celé volební období snažili ve spolupráci s koaličními partnery cílevědomě naplňovat tak, abychom nejen naše voliče, ale všechny obyvatele městské části nezklamali. Poctivou prací na plnění volebního programu se nám podařilo více jak 80% bodů tohoto programu splnit a na dalších intenzivně pracujeme.

Po uplynulých čtyřech letech stojíme opět před vámi a žádáme vás o podporu v komunálních volbách. Budeme pokračovat v nastoleném trendu „otevřené radnice“, která je zde především pro vás občany.

Za vaši podporu děkujeme.