Akce realizované ve spolupráci s našimi koaličními partnery v letech 2015 – 2018

2015-Navýšení kapacity MŠ U Lípy Svobody

2015-Oprava budovy hasičské zbrojnice

2015-Kontejnerové stání Holásecká

2015-Oprava zdi na nádvoří radnice

2015-Kontejnerové stání Kudrnova

2015-Obnovení provozu autobusové linky č 63

2015-Oprava povrchu vozovky Glocova

2015-Oprava zastávky Hanácká

2015-Rekonstrukce pobočky knihovny Jiřího Mahena

2015-Založení kulturní akce Slavnosti tuřanského zelí

2015-Rekonstrukce opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody

2015-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měšťanská tělocvična a sklep

2015-Dokončení fasády radnice

2015-Rekonstrukce kuchyně MŠ V Aleji

2016-Kontejnerové stání Dvorska

2016-Kontejnerové stání Měšťanská

2016-MŠ U Lípy Svobody-fasáda

2016-MŠ U Lípy Svobody-parkoviště

2016-MŠ U Lípy Svobody - zahrada

2016-Nové obecní webové stránky

2016-Oprava polní cesty Režná

2016-Oprava polní cesty Měšťanská

2016-Oprava polní cesty Sladovnická-I

2016-Projektová dokumentace kanalizace Dvorska

2016-Venkovní žaluzie MŠ Holásecká

2016-Výměna bezpečnostních dveří ZŠ Požární

2016-Zabezpečení školek

2016-Zpřístupnění dopravního hřiště veřejnosti

2016-Zřízení letního kina

2016-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měšťanská-I a II podlaží

2016-Zpracování studie řešení lokality U Potoka-DPS, bydlení, školka

2017-Knihovní lavička Holásky

2017-Nasvětlení přechodu Střížova

2017-Oprava chodníků Ivanovické náměstí

2017-Oprava chodníků Sokolnická

2017-Oprava polní cesty K Jezerům

2017-Oprava polní cesty Kaštanová

2017-Oprava polní cesty Šípková

2017-Oprava polní cesty Sladovnická-II

2017-Propojení Holásek a Tuřan linkou č 48

2017-Přístřešek na autobusové zastávce Chrlická

2017-Rekonstrukce kuchyně ZŠ Měšťanská

2017-Rekonstrukce nádvoří radnice

2017-Rekonstrukce prostor po knihovně

2017-Rekonstrukce sociálních zařízení a výtahu v MŠ Holásecká

2017-Úprava výdeje jídel ZŠ Dvorecká

2017-Úprava výdeje jídel ZŠ Požární

2017-Workoutové hřiště Holásky

2017-Zprovoznění veřejného WC na hřbitově

2017-Přístřešek na autobusové zastávce Ivanovické náměstí

2017-Přechod pro chodce při ZŠ Požární

2017-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měšťanská III a IV podlaží

2017-Rekonstrukce kotelny zdravotního střediska

2018-Doplnění herních prvků na hřišti U Potoka

2018-Doplnění herních prvků na hřišti Malínská

2018-Doplnění herních prvků na hřišti Jahodová

2018-Bezpečné cesty do škol

2018-Oprava chodníku Moravská

2018-Oprava povrchu vozovky u Tuřanského náměstí

2018-Výběh pro psy Malínská

2018-Vybudování klimatizace na poště

2018-Komunikace a parkoviště u ekodvora-realizace do konce roku 2018

2018-Kontejnerové stání V Aleji

2018-Kontejnerové stání Zapletalova

2018-Oprava chodníku Kudrnova

2018-Oprava chodníku Myslivecká-realizace do konce roku 2018

2018-Oprava chodníků Tuřanská

2018-Přístavba učeben ZŠ Měšťanská -realizace do konce roku 2018

2018-Rekonstrukce kotelny ZŠ Měšťanská

2018-Rekonstrukce plotu MŠ U Lípy Svobody

2018-Workoutové hřiště Moravská

2018-Zřízení pracovní čety

2018-Požární vozidlo SDH Brněnské Ivanovice

2018-Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí rekonstrukce ulice Rolencova

2018-MŠ Holásecká rekonstrukce sociálního zázemí pro personál

2018-Rekonstrukce kotelny ZŠ Dvorecká

2018-Rekonstrukce kotelny MŠ V Aleji

2018-Bezpečné cesty do škol U Lípy Svobody

2018-Instalace zrcadla v křižovatce u kostela

2018-Oprava povrchu autobusové zastávky Na Návsi

2018-Rekonstrukce kotelny ZŠ Požární

2018-Vypořádání majetkových vztahů pod sportovním areálem

2018-Kontejnerové stání Jahodová

2018-Prosazení regulačního plánu V Aleji ve variantě rodinných domů

Mapa investic 2015


 

Mapa investic 2016


 

Mapa investic 2017


 

Mapa investic 2018