Program 2022

 • Nadále budeme pokračovat v přípravě realizace obchvatu Tuřan.
 • Budeme usilovat o vhodné a bezpečné dopravní řešení křižovatky u kostela.
 • Ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce ulic Požární a Na Návsi.
 • Budeme usilovat o zahájení stavby nového zdravotního střediska a pošty.
 • Chceme pokračovat v přípravě projektu rekonstrukce ulice Rolencova .
 • Zasadíme se o pokračování nastoleného trendu každoročních oprav chodníků.
 • Připravíme projekt výstavby nových chodníků ve Dvorskách
 • Zahájíme rekonstrukci sportovního areálu za sokolovnou.
 • Budeme pokračovat v přípravě cyklostezky do Dvorsk.
 • Chceme pokračovat v pořádání veřejných besed s občany.
 • Kulturní život v obci podpoříme pořádáním dalších nových akcí pro veřejnost.
 • Opravíme kapličku v Holáskách.
 • Budeme pokračovat v přípravě realizace projektu revitalizace Holáseckých jezer.
 • Zahájíme revitalizaci Ivanovického náměstí.
 • Zajistíme budování nových polních cest a opravy stávajících.
 • Budeme pokračovat v údržbě a výsadbě nové zeleně.
 • Připravíme rekonstrukci dětského hřiště při ulici Jahodová.
 • Budeme pokračovat v přípravě výstavby nové učebny a tělocvičny ZŠ Požární.
 • Připravíme projekt obnovy morušového lesíku za školou.
 • Budeme pokračovat v přípravě výstavby nové mateřské školy v Holáskách.
 • Opravíme rozvody v ZŠ Dvorecká.
 • Vybudujeme novou bezpečnou cestu k MŠ U Lípy Svobody.
 • Připravíme projekt nového víceúčelového hřiště ve Dvorskách.
 • Chceme rekonstrukci hasičky v Holáskách.
 • Vybudujeme nové kapacitní parkoviště u sportovní haly.
Brno Tuřany Kostel Zvěstování Panny Marie