DOPRAVA

Naše městská část je dlouhodobě zatěžována narůstající dopravou se všemi jejími negativními důsledky na ovzduší a zdraví obyvatel. Poté, co se nám podařilo obnovit propadlé memorandum o výstavbě obchvatu Tuřan a zajistit zpracování studie dopravního řešení křižovatky u kostela jsme připraveni pokračovat v krocích vedoucích ke zmírnění dopravního zatížení naší městské části.

Chceme se bezpečně pohybovat po komunikacích i chodnících, proto:

  • Nadále budeme pokračovat v přípravě realizace obchvatu Tuřan.
  • Po vyhodnocení studie přestavby křižovatky u kostela se zaměříme na její funkční opravu.
  • Budeme pokračovat v přípravě cyklostezky do Dvorsk.
  • Zrealizujeme připravenou rekonstrukci účelové komunikace Jahodová – Petlákova.
  • Připravíme projekt rekonstrukce chodníků a komunikací ve Dvorskách.
  • Budeme pokračovat v přípravě projektu rekonstrukce ulice Rolencova .
  • Připravíme investiční záměr „Obchvat Brněnských Ivanovic“.
  • Budeme usilovat o zařazení rekonstrukce ulice Zezulova do závazného plánu města Brna.
  • Zasadíme se o pokračování nastoleného trendu každoročních oprav chodníků.
  • Ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce ulic Požární a Na Návsi.