OTEVŘENÁ RADNICE


Podporujeme otevřenost veřejné správy a účast občanů na rozhodování. Transparentní a otevřený úřad je pro nás samozřejmostí.

Na co se budeme soustředit:

  Veřejně přístupný rozpočet.

Tzv. rozklikávací rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce.

     Zřízení transparentního účtu.

  Zajistíme průhledná výběrová řízení.

Výběrová řízení jsou realizována v komisích, kde zasedají i členové opozice.

  Budeme zveřejňovat smlouvy na internetu.

Smlouvy jsou zveřejňovány na nových webových stránkách obce.

  Vystavíme plánovaná a probíhající řízení na internetu.

Výběrová řízení jsou zveřejňována na webu a FB profilu.

  Podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu.

Podporujeme snahu prosadit 9 zákonů proti korupci a klientelismu.

 SPLNĚNO            ZATÍM NEŘEŠENO