ŠKOLSTVÍ


Celá kapitola školství v obci je v kritickém stavu. Situace na mateřských školách a základní škole nám není lhostejná. Nefunguje spolupráce těchto institucí s občany. Kapacita mateřinek není schopna uspokojit nárůst počtu dětí městské části. Propojení aktivit mateřské školy se školou základní je minimální a nenese potřebné výsledky. Vnímáme, že naše základní škola není pro rodiče místních dětí snadnou volbou – je neatraktivní. Odchod potenciálních prvňáků do jiných škol je problém, který nemá žádná brněnská škola, naopak! Je to důsledek špatného vedení školy a mizerné práce radnice. Školská komise je absolutně nefunkční.

V oblasti školství máme v zásadě tyto cíle:

  • Mateřské školy musí být dostupné především pro všechny děti občanů naší obce.
  • Základní škola se stane opět první volbou pro vzdělání našich dětí.

Na co se budeme soustředit:

  Navýšení kapacity MŠ pro děti občanů městské části.

Změnou projektu rekonstrukce jsme navýšili kapacitu Mateřské školy U Lípy Svobody o 20 míst.

     Podpoříme aktivity rodičovských organizací při mateřských školách.

  Na transparentní a ekonomickou rekonstrukci MŠ U Lípy Svobody.

Probíhající rekonstrukce byla upravena tak, aby došlo k maximálně efektivnímu využití finančních prostředků vzhledem k počtu dětí.

  Zapojíme školy do projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů.

  Zapojíme aktivity škol do společenského života městské části.

Děti z našich škol se zapojují do akcí pořádaných radnicí (slavnosti zelí, rozsvěcení vánočního stromu…)

  Rozhýbeme řádné fungování školské komise a školské rady.

Školská rada i školská komise se aktivně zapojují do dění ve škole. Budeme usilovat o další zintenzívnění
spolupráce s novým vedením školy.

  Podpoříme užší propojení základní školy s mateřinkami.

Jednáme s vedením školy i mateřinek o lepší spolupráci.

     Podpoříme spolupráci škol s místními podnikateli.

  Zajistíme otevřenou komunikaci školy s rodiči.

Rodiče se mohou se svými problémy obrátit na členy školské rady, komise a vedení obce.

 SPLNĚNO         ŘEŠÍME            ZATÍM NEŘEŠENO