ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Naše městská část je dlouhodobě zatěžována narůstající dopravou. Špatná kvalita ovzduší, nedostatek zeleně a rekreačního vyžití má přímý vliv na naše zdraví. Zapojení veřejnosti v oblasti životního prostředí považujeme za základní pilíř celého tématu.

  Nesouhlasíme s výstavbou průmyslové zóny v Tuřanech.

  Budeme se zabývat výstavbou kanalizace ve Dvorskách.

Zaktualizovali jsme propadlý projekt kanalizace ve Dvorskách, který jsme předložili městu Brnu k realizaci. Dále připravujeme projekt rekonstrukce chodníků a komunikací ve Dvorskách.

  Budeme řešit dopravní obslužnost v Holáskách (linka č. 63)

Dopravní obslužnost Holásek se nám podařilo vylepšit návratem linky č. 63 a zavedením nového přímého spojení do Tuřan linkou č.48.

  Budeme řešit neutěšenou dopravní situaci a obchvat Tuřan.

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsme připravili studii dopravního řešení křižovatky u kostela. I přes administrativní a technické překážky postoupila díky naší angažovanosti příprava obchvatu Tuřan do fáze přípravy výkupu pozemků.

  Připravíme monitoring znečištěného ovzduší na oficiálním webu Tuřan.

Monitoring ovzduší je občanům k dispozici na obecním webu.

  V lokalitě Vinohrad v Holáskách podporujeme výstavbu rodinných domů.

V poslední variantě Regulačního plánu jsme prosadili výstavbu složenou výhradně z rodinných domů.

  Podpoříme výsadbu zeleně na obecních pozemcích a péči o Holásecká jezera.

Aktivním přístupem jsme dosáhli zpracování investičního záměru na revitalizaci Holáseckých jezer. Realizace tohoto záměru je plánována na období 2019 – 2022.

  Zasadíme se o úpravu místních parků a jejich přizpůsobení potřebám občanů.

Připravujeme dokončení studie úpravy parku na Tuřanském náměstí.

  Využití lokality U potoka a Písníky v Holáskách projednáme s širokou veřejností.

Připravili jsme besedy s občany k projednání nové výstavby DPS U Potoka a bytové výstavby Písníky.

 SPLNĚNO         ŘEŠÍME