PRO LEPŠÍ ŽIVOT V OBCI

K příjemnému žití v naší obci nestačí jen bydlet v hezkém domku či bytě, ale též mít možnost účastnit se i různých aktivit, které posilují sounáležitost obyvatel s naší městskou částí a jejich spokojenost s životem v ní. Proto budeme rozšiřovat sportovně i kulturně společenské aktivity, abychom do nich zapojili co největší počet obyvatel.

Místo sledování televize a trávení volných chvil u počítače (nejen pro naše děti) chceme zvýšit možnosti pro sportovní a kulturně společenské aktivity, proto:

  • Jsme připraveni každoročně doplňovat herní prvky na dětských hřištích.
  • Kulturní život v obci posílíme zavedením dalších akcí pro veřejnost.
  • Budeme usilovat o zřízení pobočky základní umělecké školy.
  • Zasadíme se o projednání zákazu cvičných letů nad obytnou zónou.
  • Pro lepší informovanost připravíme kompletní obnovu obecního rozhlasu.
  • Budeme řešit rozvoj sportovního areálu za sokolovnou.
  • Chceme pokračovat v pořádání veřejných besed s občany.
  • Zasadíme se o realizaci rekonstrukce schodů a střechy kaple v Brněnských Ivanovicích.
  • Připravíme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a využití podkroví radnice.