ŠKOLSTVÍ

Školství vnímáme jako jednu z nejdůležitějších kapitol života v naší městské části. Bývalé vedení školy mělo o rozvoji v této oblasti jednostrannou vizi, nezajišťující zvyšování kvality výuky a vzdělání našich dětí. Propojení aktivit mateřských škol se školou základní je stále minimální a nenese potřebné výsledky. Škola je pro řadu rodičů i nadále neatraktivní. Častá výměna pedagogů přináší řadu komplikací dětem i rodičům.

Chceme kvalitní vzdělání pro naše děti, proto:

  • Zajistíme účinnou spolupráci s novým vedením školy.
  • Podpoříme pokračování řádného fungování školské rady a školské komise.
  • Zapojíme aktivity škol a školek do společenského života městské části.
  • Podpoříme užší propojení základní školy s mateřinkami.
  • Zajistíme otevřenou komunikaci školy s rodiči.
  • Budeme aktivně připravovat vizi rozvoje školství v městské části.
  • Chceme usilovat o širší nabídku kroužků a dalších mimoškolních aktivit.
  • Po projednání rozvoje školy budeme pokračovat v přípravě výstavby tělocvičny ZŠ Požární.
  • Zahájíme přípravu dokumentace pro výstavbu nové mateřské školy v Holáskách.