ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí naší městské části je negativně ovlivňováno různými faktory. A není to pouze narůstající dopravou, nýbrž i dalším působením lidského faktoru, ať už ze strany veřejné správy např. prosazováním nevhodného územního plánu, tak i ze strany místních obyvatel jako je zakládání černých skládek, pálení zahradního odpadu ve dnech, kdy se nesmí pálit, nedodržování povinnosti pejskařů uklidit exkrementy po svých pejscích apod. Chceme trvale přispívat k omezení těchto negativních projevů.

Chceme dýchat čistý vzduch, mít čistou vodu v potocích, proto:

  • Péči o veřejná prostranství zlepšíme dalším prohlubováním činností pracovní čety.
  • Nový územní plán města Brna podpoříme pouze ve variantě bez průmyslové zóny v okolí Tuřan.
  • Podnikneme nezbytné kroky k zahájení realizace I. etapy revitalizace tuřanského parku.
  • Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektu revitalizace Holáseckých jezer.
  • Ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v přípravě výstavby kanalizace ve Dvorskách.
  • Připravíme projekt revitalizace Ivanovického náměstí.
  • Budeme řešit nynější neutěšený stav a budoucí podobu lokality „Lesíček“.
  • Zajistíme další opravy polních cest a výsadbu nové zeleně.
  • Budeme pokračovat v údržbě a výsadbě nové zeleně, monitorování a odstraňování černých skládek.